یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۲۴

ملت ایران هوشیار باشند دستاوردهای معنوی و اجتماعی ماه رمضان در طول سال حفظ ...

1. جستار - اقتدار ملی - KHAMENEI.IR

بعضی به ما میگویند «آقا، شما در تشریح و توصیف قدرت ملّت ایران مبالغه نکنید»؛ من در ...

2. جستار - عزت ملی - KHAMENEI.IR

حکّام گذشته‌ی این ملّت -پادشاهان دوران قاجار و پادشاهان پهلوی- عزّت این ملّت را ...

3. ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با توجه به تاکید رییس جمهور در همایش افق رسانه، مبنی بر اینکه بدنبال مشورت با همه ...

4. منابع مطالعاتی برای آزمون های استخدامی

کتاب جامع درسنامه و اصل سوالات آزمونهای استخدامی وب سایت «ای استخدام» کتاب از آگهی ...