جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۳۶

منافقان؛ پایگاه جاسوسی دشمنان

1. لیسیدنِ زنجیرهای بردگی (درباره ی انقلاب 57) + فایل صوتی ...

یک: شاید یکی از خسارتبارترین و نکبت بارترین انقلاب های تاریخ، انقلاب سال پنجاه و هفت ایران باشد.