پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۱

مهاجم استقلال مگر چند سال سن دارد که تجربه داشته باشد؟