سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۳۹

مهر تایید پوتین بر کابینه جدید مدودف وزرای خارجه و دفاع روسیه ابقا شدند