یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۳

مهمترین مسئله استان یزد آب است