چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۳۱

مهم ترین راه برای ناامید کردن دشمنان رونق تولید و اشتغال است