دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۸

مهندس ایرانی مدیر واحد توسعه چیپ فیسبوک

1. مهندس ایرانی گوگل مدیریت واحد توسعه چیپ فیسبوک را به دست گرفت

مهندس ایرانی گوگل مدیریت واحد توسعه چیپ فیسبوک را ... نایب رئیس و مدیر واحد ...

2. مهندس ایرانی گوگل مدیریت واحد توسعه چیپ فیسبوک را به دست ...

فیسبوک مدتی است که تلاش دارد چیپ اختصاصی خود را طراحی کرده و توسعه دهد و در همین راستا ...

3. مهندس ایرانی گوگل مدیریت واحد توسعه چیپ فیسبوک را به دست...

فیسبوک مدتی است که تلاش دارد چیپ اختصاصی خود را طراحی کرده و توسعه دهد و در همین راستا آنطور که بلومبرگ گزارش داده این شرکت به تازگی شهریار ربیعی از مهندسان ارشد واحد طراحی چیپ گوگل را به استخدام خود در آورده است.

4. مهندس ایرانی گوگل مدیریت واحد توسعه چیپ فیسبوک را به دست ...

فیسبوک مدتی است که تلاش دارد چیپ اختصاصی خود را طراحی کرده و توسعه دهد و در همین راستا ...

5. مهندس ایرانی گوگل مدیریت واحد توسعه چیپ فیسبوک را به دست گرفت

فیسبوک قصد دارد چیپ اختصاصی خود را طراحی کرده و توسعه دهد و در همین راستا این شرکت به ...

6. دیجیاتو - مهندس ایرانی گوگل مدیریت واحد توسعه چیپ فیسبوک ...

مطلب با عنوان مهندس ایرانی گوگل مدیریت واحد توسعه چیپ فیسبوک را به دست گرفت از وب سایت ...

7. مهندس ایرانی گوگل مدیریت واحد توسعه چیپ فیسبوک را به دست گرفت

مهندس ایرانی گوگل مدیریت واحد توسعه چیپ فیسبوک ... نایب رئیس و مدیر واحد سیلیکون ...

8. مهندس ایرانی گوگل مدیریت واحد توسعه چیپ فیسبوک را به دست ...

فیسبوک مدتی است که تلاش دارد چیپ اختصاصی خود را طراحی کرده و توسعه دهد و در همین راستا آنطور که بلومبرگ گزارش داده این شرکت به تازگی شهریار ربیعی از مهندسان ارشد واحد طراحی چیپ گوگل را به استخدام خود در آورده است.

9. مهندس ایرانی گوگل مدیریت واحد توسعه چیپ فیسبوک را به دست ...

مهندس ایرانی گوگل مدیریت واحد توسعه چیپ فیسبوک را به دست گرفت-اخبار IT. سردبیر 1 روز ago