چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۰۴

مهندس جمشید انصاری در جلسه معارفه زهرا احمدی پور: مرکز آموزش مدیریت دولتی باید به دوران اوج اثرگذاری بر ...