چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۰

مهندس جمشید انصاری در جلسه معارفه زهرا احمدی پور: مرکز آموزش مدیریت دولتی باید به دوران اوج اثرگذاری بر ...