پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۰۵

موج محکومیت های جهانی تصمیم ترامپ درباره قدس اشغالی (2)