شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۷

موج محکومیت های جهانی تصمیم ترامپ درباره قدس اشغالی (2)