دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۰۱

موراتا برابر بارسلونا مانند فرناندو تورس است