یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۹

مورد جالب در ترکیب اصلی بارسا مقابل سلتا