دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۳۹

موگرینی: راه حل سیاسی در ژنو پایه صلح سوریه است