چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۹

موگرینی: راه حل سیاسی در ژنو پایه صلح سوریه است