شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۷

مکرون : فرانسه تصمیم ترامپ را درباره قدس تایید نمی کند