پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۰۳

مکرون : فرانسه تصمیم ترامپ را درباره قدس تایید نمی کند