جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۱۰

میانمار مجوز بازگشت کمتر از 400 نفر آواره روهینگیایی را داد