جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۲۴

میانمار مجوز بازگشت کمتر از 400 نفر آواره روهینگیایی را داد