پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۸

میانگین جذب دانش آموز از مدارس امین به حوزه علمیه 21 برابر مدارس عادی است