سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۴۹

ناتی داگ برای ساخت عنوان The Last of Us Part 2 اعضای جدیدی استخدام می کند