دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۲۸

ناتی داگ برای ساخت عنوان The Last of Us Part 2 اعضای جدیدی استخدام می کند