جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۱۸

ناسا جدیدترین تلسکوپ فضایی خود را به فضا پرتاب کرد