پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۰

نامه وارده هواداران پرسپولیس به خبرگزاری پارس فوتبال: هوادار را گول نزن ...