سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۱۰

ناکامی کارشناسان بین المللی در پیدا کردن منشأ آلودگی هسته ای در اروپا

1. روسیه، منشاء آلودگی‌های رادیواکتیو اخیر اروپا | Euronews

21 نوامبر 2017 ... روسیه تایید کرد که منشاء آلودگی‌های رادیواکتیو به ثبت رسیده در اواخر ماه سپتامبر در ... به گفته کارشناسان روسیه، بالاترین میزان غلظت توسط ایستگاه نظارت منطقۀ ... پس از انتشار گزارش موسسه ایمنی هسته‌ای فرانسه، شرکت روسی «رزاتم» اعلام ... و در این بین روسیه رک گو و قاطع و معترض به دبیرکل سازمان ملل.

2. آنچه باید درباره روتنیوم ۱۰۶ و ابر رادیواکتیو در اروپا بدانیم | Euronews

21 نوامبر 2017 ... آخرین خبرها حکایت از وقوع احتمالی یک سانحه هسته ای در مرزهای روسیه دارند. ... آلودگی جوی در اروپا دریافتند که در میان عناصر آلودگی های جوی روتنیوم 106 ... زمان حادثه هسته ای چرنوبیل تا امروز چنین ایزوتوپ هسته ای در جو اروپا پیدا نشده است. ... آنها می گویند بیشترین میزان روتنیوم 106 بین سپتامبر سال جاری تا ماه ...

3. ″روسیه از تحقیق درباره ابر رادیواکتیو جلوگیری کرد″ | جهان | DW ...

18 مارس 2018 ... روسیه از شفاف کردن نارسایی‌ها در فعالیت اتمی خود پرهیز می‌کند. ... در سال گذشته میلادی بر فراز اروپا به حرکت درآمد، نتیجه حادثه‌ای جدی بوده ... از سال ۱۹۹۰ میلادی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حوادث هسته‌ای معیارهای خاصی در نظر گرفته است. ... ترتیب، کارشناسان این موسسه احتمال می‌دهند که منشا این آلودگی از سوی ...

4. جامعه بین المللی و منع گسترشسلاح های هسته ای

چکیده: جامعه بین المللی از ابتدای دستیابی به سلاح های هسته ای و متعاقب ... که متعاقب جنگ دوم خلیج فارس اتفاق افتاد این خوش بینی را با ناکامی روبرو ساخت. ... در بحبوحه رقابت های تسلیحاتی آمریکا و شوروی، مجالی برای تحقق پیدا نکرد و .... این طرح به منظور ممانعت از ساخت سلاح هسته ای توسط کشورهای اروپایی تدوین شده بود.

5. هراس از کابوس اتمی - دیپلماسی ایرانی

8 آگوست 2017 ... بازمانده فاجعه هیروشیما، گورباچف و البرادعی از تهدید هسته‌ای می‌گویند ... تا به امروز همین بمب های اتمی هستند که سیاست بین الملل را تعیین کرده و شاید ... خون زیادی از من رفته بود و به همین خاطر حتی توان باز کردن دهان و چشم هایم را هم نداشتم. .... آیا دلیل ناکامی شما در پیشبرد مساله خلع سلاح، وضعیت بد مالی و اقتصادی ...

6. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﻤﯽ ﮔﺰارش ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ اي ﻫﺴﺘﻪ ﺣﺎد - مرکز بررسی‌های ...

7 فوریه 2017 ... ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﺴﺘﻪ. اي ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ. The official report of The ..... ﭼﺮﻧﻮﺑﯿﻞ. ﺑﺎﻋﺚ. ﭘﺨﺶ. ﻣﻮاد. رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ. در. ﺑﺨﺶ. ﺑﺰرﮔﯽ. از. ﻏﺮب. ﺷﻮروي. و. اروﭘﺎ. ﺷﺪ .... 22. International Nuclear Event Scale (INES). ﻣﻘﯿﺎس. ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ. ﺣﺎدﺛﻪ. ﻫﺴﺘﻪ. اي، ..... ﻫﺎ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و آﻟﻮدﮔﯽ ﮔﺴﺘﺮده .... ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق ﺗﻮﮐﯿﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻋﻤﻠﯿﺎت.

7. بمب ساعتی دیمونا، آیا چرنوبیل دیگری روی خواهد داد؟

10 مارس 2018 ... نیروگاه هسته ای اسرائیل در دیمونا به دلیل فرسودگی احتمال دارد باعث ... طبق نظر دانشمندان اسرائیل نمی‌تواند بدون کمک بین المللی جایگزینی برای ... و ترس از نشت کردن تشعشعات اتمی یا اتفاقی شبیه حادثه چرنوبیل، که در 25 آوریل 1986 در اوکراین روی داد، موجب بازگشت مهاجرانی می شود که از اروپا و آمریکا با وعده ها ...

8. ۱۵ سال فراز و فرود قاره سبز در پرونده هسته‌ای ایران - مشرق نیوز

25 مه 2018 ... انتخاب ایران با برآورده کردن آنچه که به ایران در برجام داده شده و یا پیوستن ... نقش‌آفرینی اروپا در پرونده هسته ای ایران درست از زمانی آغاز شد که در سال ۲۰۰۳ ... در این میان آشکار شدن برخی آلودگی‌های اورانیومی در بازرسی آژانس از ... پس از آن و به فاصله کوتاهی دو قطعنامه علیه ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شد.

9. خبرگزاری جمهوری اسلامی

وب سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی::ایرنا:: آخرین رخداد های ایران و جهان در حوزه های سیاسی ,اقتصادی ,اجتماعی, ورزشی, فرهنگی, هنری, علمی و ..

10. ﻧﻈﻢ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي در ﻏﺮب آﺳﻴﺎ ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﺟﻼل دﻫﻘﺎﻧﻲ ... - ابرار معاصر

اروﭘﺎ و ﭼﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل ﺑﺎزﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻧﻘﺶ .... ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻗﻴﻖ و ﺳﭙﺲ اﺟﻤﺎﻋﻲ ... ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ. اي؛. اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ؛. -. روﻧﺪﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﻏﺮب آﺳﻴﺎ. 7 . اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻞ و ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻇﻬﻮر ... ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ، اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻛﻤﻚ ...... ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮب آﺳﻴﺎ در ﺗﺤﻘﻖ، ﺗﺪاوم و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ..... ﺳﺎﻟﻲ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ...... ﻋﻠﺖ وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪة رﻳﺰﮔﺮدﻫﺎ دو ﻣﻨﺸﺄ داﺧﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ.

11. برنامه بی نقص ترامپ مجنون، برای اقتصاد ایران و روسیه - الف

14 فوریه 2018 ... به طور خلاصه می توان گفت حالا امریکا و اروپا در بطن یک رقابت و ... در اروپا و شیل نفتی در امریکا بود که بین 2005 تا 2014 عملی شد. ... حتی از تخمین خود کارشناسان امریکایی هم به مراتب سریعتر و بیشتر بوده و ... مدت و سیمان کردن نگرانی انها یعنی نیروگاه اراک و صنعت هسته ای ایران ...... گادوین منشا در راه ایتالیا ...

12. روحانی در سفر به اتریش و سوییس پیرامون بسته پیشنهادی اروپا ...

دولت سوئیس در بیانیه ای اعلام کرد که هدف از این سفر یافتن راه هایی است . ... سوئیس و اتریش در باره توافق هسته ای ایران و برخی مسائل مربوط به خاورمیانه مذاکره می شود. ... آمریکایی ها که برخلاف مقررات بین المللی و تعهدات چند جانبه خود از برجام خارج .... کشورهای اروپایی و کم کردن فشارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا باشد؛ امکانی که در .

13. دانشگاه گیلان در نظام های رتبه بندی

نظام رتبه بندی بین المللی لایدن دندانه دارد نشان داده اند به ... از این رو هسته اولية .... بررسی همتایان قرار می گیرد، کارشناسان تایمز آن را .... محاسبات رتبه بندی تایمز در سال ۲۰۱۸ نیز توسط شرکت خدمات حرفه ای پرایس واتر هاوس ..... پیدا کردن جایگاه دانشگاه های چین و در فاصله بین ..... گرم شدن کره زمین، آلودگی بیش از حد منابع طبیعی،.

14. کانال PRP تست شده مجله اینترنتی آنلاین - PRP Channel

جیامپائولو Cantini، سفیر ایتالیا در قاهره، صحبت کردن با میکروفن از TG1، گفت که ...... ایران: توافق هسته ای بر کشورهای اتحادیه اروپا تاثیر نمی گذارد .... روز، نهادها و کارشناسان مهم ملی و بین المللی در زمینه های حمل و نقل، تدارکات و تکنولوژی. ...... که به سازمان سیا کمک کرد بن لادن را پیدا کند، تلاش ناکام شده او را به ایالات متحده برد.

15. نقش سیدامامی در افشای «آثار مواد رادیو اکتیو در محیط زیست» و توقف ...

6 مارس 2018 ... همین ادعا سبب شد تا توجهات روی برنامه‌های اتمی و آلودگی‌های هسته‌ای متمرکز شود. ... مورد دستکاری ژنتیک گیاهان و آلوده کردن آب ها در جنگ‌های بیوشیمی مدعی شد، تکمیل گشت. ... ادعا کرد سرقت آن را به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی رسانده است. ... زمینه محیط زیست نبود اما با گروهی از کارشناسان و فعالین محیط زیست ...

16. ارتقایسالمت در بیمارستان ها - Health Promoting Hospital

متن انگلیسی این کتاب در سال 2005 میالدی توسط دفتر اروپایی سازمان بهداشت ... سیر تکامل شبکه بین المللی بیمارستان های ارتقا دهنده سالمت . ..... بیمارستان ها بايد موسسه ای انعطاف پذير بوده و قادر به اختصاص منابع خود به تمام نیازهای ... نهادينه کردن مفهوم پیشگیری و ارتقای سالمت بین همه پرسنل بیمارستان، ...... Core Document.

17. کلانشهرهای دنیا چگونه با آلودگی هوا مقابله می‌کنند؟ - خبرگزاری میزان

27 دسامبر 2015 ... به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان، پژوهش ها نشان می دهد که در روزهای آلوده ... همه ساله در نیمه دوم سال به دلیل وارونگی هوا، کلانشهرها روزهای آلوده ای را تجربه می ... از سوی دیگر خالی کردن شانه از مسئولیت ها از سوی سازمان محیط زیست و دیگر ... کارشناسان زیست محطیی بر این اعتقادند که معضل آلودگی هوا تنها منوط به ...

18. LoanBazar دفتر امور مهاجرتی اعـظم جـعفری - Bamdad Weekly

27 ژوئن 2018 ... خدمات مهاجرتی استرالیا، نیوزلند، اروپا، کانادا و آمریکا ... کارشناس ارشد حقوق و روابط بین الملل. از دانشگاه مک کواری استرالیا ...... توافق هسته ای را حفظ کنند باید فداکاری .... کردن خانواده ها خاتمه پیدا کند و از این پس. همه اعضای ... ناکامی خودش به دموکرایس صدمه نزند." در صورت ...... حیوانات را به ویروس آلوده می کند و منجر.

19. بحران استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی: اهداف و پیامدها

این پژوهش قصد دارد تا با پیشینه این اختلافات، منشاء بحران جاری و اهداف آمریکا از ... هسته ای و سلاح های استراتژیک روسیه تلقی می شود و در نتیجه واکنش شدید آن را به .... تعارض خود را با شوروی در دو سطح منطقه ای و بین المللی پیگیری می کر د. ...... علی رغم وارد کردن این انتقاد به آمریکا و اتحادیه اروپا استقرار سپر دفاع موشکی را.

20. ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﻮﺀ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ

را ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻫﻤﻜﺎري دو ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻠﺐ ﻛـﺮده. و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﻨﺪ .... ﻋﺪه اي از اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻫﺮاﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان، ﺧﺮﻳﺪو ﻓﺮوش و ﻣﺼﺮف آن در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ... ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ آن روز ﺻﺪور ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻳﺎك، ﻧﻪ در اﻳﺮان و ﻧﻪ در اروﭘـﺎي آن زﻣـﺎن، ﻣﻤﻨـﻮع ﻳـﺎ. ﻣﻜﺮ .... ﻋﺎدت ﻛﺮدن ، ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺧﻮد را وﻗﻒ ﻫﺎدﺗﻲ ﻧﻜﻮﻫﻴﺪه ﻛﺮدن، اﻋﺘﻴﺎد ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ...... ﭘﻴﺎم، ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺪل ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﺳﺖ و ﭘﻴﺎم.

21. جبهه ملي ايران - اروپا | Jebhe Melli Iran - Europe

سايت جبهه ملي ايران- ارو‌پا نشريه روزنتي دفتر برونمرزي جبهه ملي ايران- ارو‌پا و ... ملي در خارج کشور، ايجاد ارتباط و تماس بين سازمانهاي جبهه ملي ايران و ايرانيان برونمرز و ... تهدید همزمان دو سردار سپاه به امکان نابود کردن ناوهای امریکا در خلیج فارس ، که به یک ..... سند و مدرکی قطعی پیدا نکرده ایم که نشان دهد ایران برنامه هسته‌ای نظامی دارد.

22. تجربه پرونده هسته ای (صنعت؛ مذاکره؛ پیامد) - نشریه میهن

زیر برای برخی کارشناسان و صاحب نظران و دیگر کسانی که این پرونده ملی را ... بر اساس این تیتر به پرونده هسته ای از آغاز تا انجام به عنوان یک »تجربه« نگاه می شود. تجربه ... می زاید و تنش ناخواسته ی منطقه ای و بین المللی می ..... ناکامی سیاست خارجی در زمان احمدی نژاد چشمگیر ... پیدا کرده و ایران تا کنون نتوانسته است در ایجاد صلح.

23. آمریکا در ترغیب ایران برای خروج سریع از برجام ناکام ماند

21 مه 2018 ... اروپایی صادر کردم که در آن بر تعهد ما به اجرای کامل و. کارآمد توافق هسته ای و عزم و اراده ما به همکاری با جامعه. بين الملل برای حفظ توافق تاکيد شده ...

24. گری لوئیس - دفتر هیئت دولت

تأکید اروپا و روسیه بر اجرای برجام .... روســیه: توافق هسته ای اصالح نمی شود و هرگونه تالش برای مختل کردن آن با مخالفت .... انتقــاد جدی اکثریت قاطع دولت ها و ســازمان های بین المللی روبه رو شــد، اظهار .... هواپیماهــای بدون سرنشــین نشــان می دهــد که این تجهیزات منشــأ .... کاهش مواد معلق در هوا را ندارند از این رو همواره شاهد آلودگی هوا هستیم.

25. ماهنامه فناوری نانو - شماره ۲۰۱ - ستاد توسعه فناوری نانو

ICNN2014پایيز 93؛ پنجمين همایش بين المللی نانو. نتایج دوازدهمين .... هدف آشنايی هرچه بیشتر کارشناسان، مديران. و فعاالن ..... کاهش فوتوکاتالیســتی برخی آلودگی ها بازده .... نانوکپســول ها )نانوذرات حاوي عصاره هسته خرما( ..... برای پراکنده کردن نانولوله در حالل از سديم دودسیل سولفات به ..... ظهور پیدا کرده اند کــه مزايای عمده ای در حوزه.

26. (۲۸) غنی سازی ۲۰ درصد تا کشف منابع جدید اورانیوم در دولت دهم | دکتر ...

7 سپتامبر 2015 ... احمدی نژاد در سال ۱۳۹۰ از «دی اکسید اورانیوم طبیعی با خلوص هسته ای که به ... منسوخ شدن روش استریل با گاز اکسید اتیلن به علت آلودگی و خطرات زیست ... فنی و رعایت استانداردهای ایمنی تحت نظر کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی ... ۴۰۰ تن منابع جدید اورانیوم افزایش پیدا کرد و در حوزه منابع زمین شناسی نیز، ...

27. ﻫﺎ ﻗﺪرت ﻫﻨﺠﺎري اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در آﺳﯿﺎي ﻣﺮﮐﺰي؛ اﺑﺰارﻫﺎ و

2 مارس 2017 ... ﮔﯿﺮي ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾـﺪي ﺑـﺮاي اﺗﺤﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐﻨـﺸﮕﺮ. ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮد . اﺗﺤﺎدﯾﻪ. اروﭘﺎ ﭘﺲ ..... ﻫﺴﺘﻪ. اي اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر روﯾﻪ. ﻫﺎ و. ﺗﻼش ﺑـﺮاي ﺗـﺮوﯾﺞ ﺣﻘـﻮق. ﺑﺸﺮ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ .... ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، آﺳﯿﺎي ﻣﺮﮐﺰي اﻫﻤﯿﺖ ژﺋﻮراﻫﺒﺮدي ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .... ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح اﺑﺘﮑﺎري ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺿﻤﻦ اﻋﺰام ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ ..... ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ارﺗﻘﺎي ارزش.

28. صدای مردم: مجله اینترنتی اسرارنامه

باسلام و خداقوت به دست اندر کاران محترم اسرارنامه لطفا ضمن تشکر از زحمات مسولین در ...

29. نامه ی سی و هشتم محمد نوری زاد به رهبر | وب سایت رسمی محمد ...

کلنجار بین دوستداران پادشاهی و دوستداران شادروان دکتر مصدق در اینجا کمی بالا گرفته بود.

30. لیسیدنِ زنجیرهای بردگی (درباره ی انقلاب 57) + فایل صوتی ...

مش قاسم: تنها چیزی که در حکومت اسلامی کره شمالی مزرعه حیوانات ارزش نداره جون آدمیزاده.