سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۶

نایب قهرمانی پرتاب گر قم در دوومیدانی داخل سالن ایران