یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۲:۱۵

نایب قهرمانی پرتاب گر قم در دوومیدانی داخل سالن ایران