شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۸

نتایج دیدارهای صبح روز نخست کشی آزاد مشخص شد صعود ایزی پایپ و خیموری مغولستان به نیمه نهایی