پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۵۲

نتایج دیدارهای صبح روز نخست کشی آزاد مشخص شد صعود ایزی پایپ و خیموری مغولستان به نیمه نهایی