پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۴

نجات ساکنان یک ساختمان 3 طبقه در شهرری تصاویر