سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۲۰

نجات ساکنان یک ساختمان 3 طبقه در شهرری تصاویر