شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۳۸

نجات کوهنورد خوزستانی در ارتفاعات زردکوه