سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۱۵

نحوه ارائه خدمت به بیماران دیالیزی در نوروز