جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۰۷

نحوه سرقت خودپرداز از زبان مالک ساختمان