دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۲:۰۴

نخستین مجموعه آموزشی ساحلی کشور در بندرانزلی راه اندازی می شود