پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۳۵

نخستین همایش بین المللی امنیت غذا در باکو برگزار شد