شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۴:۳۳

نشت گاز در کرمان حادثه آفرین شد لزوم رعایت نکات ایمنی