پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۳۹

نشت گاز در کرمان حادثه آفرین شد لزوم رعایت نکات ایمنی