پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۳:۰۵

نشت گاز در کرمان سانحه آفرین گردید ضرورت رعایت نکات امنیت