چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۰۲

نشست امشب تعیین مزد کارگری به نتیجه نرسید