پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۲۶

نشست خبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با اصحاب رسانه