سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۱۵

نشست خبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با اصحاب رسانه