جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۱۰

نشست سالانه اساتید مرکز فقهی ائمه اطهار برگزار شد