دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۲:۰۲

نشست مشترک مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز و رئیس شورای شهرکرج