چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۰

نعیم قاسم: بدون مقاومت مسلحانه فلسطین آزاد نمی شود