دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۸

نعیم قاسم: بدون مقاومت مسلحانه فلسطین آزاد نمی شود