دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۱:۰۴

نفرات برگزیده رشته های مختلف فرش دستبافت قم تجلیل شدند