یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۵۵

نفرات برگزیده رشته های مختلف فرش دستبافت قم تجلیل شدند