شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۸

نفرات برگزیده رشته های مختلف فرش دستبافت قم تجلیل شدند