پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۲۹

نقاط حادثه خیز محور ایلام سرابله با دستور استاندار رفع می شود