پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۲۷

نقره داغ شدن فولکس واگن با جریمه 1 میلیارد یورویی در خانه!