جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۲۵

نقش مهم شتاب دهنده ها در پیشرفت کسب و کارهای نو