جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۱۶

نقطه قوت آمریکا در چیست؟