دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۱

نماز عید فطر، نمایش تاثیرگذاری از وحدت مسلمانان است