یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۱:۰۴

نمایشگاه ظرفیت ها و قابلیت های بخش رحیم آباد گشایش یافت