سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۳۸

نمایشگاه هنری در خانه فرهنگ ایران در ملتان پاکستان برگزار شد