چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۴۳

نمایشگاه هنری در خانه فرهنگ ایران در ملتان پاکستان برگزار شد