یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۷

نماینده دولت افغانستان در نشست صلح در ترکیه کیست؟