سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۲۰

نماینده فرانسه: با انتقال سفارت آمریکا به قدس همچنان مخالفیم