دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۵۹

نمایه بانک؛ نگرشی نو به بانکداری

1. نمایه بانک

نمایه بانک ؛ نگرشی نو به بانکداری. ... توسعه بانکداری الکترونیک از اولویت‌های بانک قرض الحسنه مهر ایران · مدیریت تراز تجاری کشور با نرخ رسمی ارز / بازار غیر ...

2. مقالات - نمایه بانک

27 مه 2018 ... نمایه بانک ؛ نگرشی نو به بانکداری. ... تجربه ارائه خدمات مشاوره در بانک های توسعه ای با نگاهی به بانکداری کسب و کارهای کوچک و متوسط.

3. توسعه بانکداری دیجیتال از اهداف مهم بانک ایران زمین در ... - نمایه بانک

1 جولای 2018 ... نمایه بانک ؛ نگرشی نو به بانکداری ... پورسعید گفت: از دستاوردهای بانک در سال 95 توسعه بانکداری دیجیتال و سوپر مارکت های مالی، ارائه خدمات و ...

4. ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ: ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑ - Tehran University of ...

ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺬب و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺑﺎﻧﮏ .... ﻧﮕﺮﺷﯽ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ. ﻣﺘﺸﮑﻞ. از. ﺗﻌﻬﺪ. و. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﭘﺬﯾﺮي. در. ﺑﺮاﺑﺮ. ﯾﮏ. ﻣﺎرك. ﺗﺠﺎري. و ﻫﺪف. ﺑﺮاي. ﺧﺮﯾﺪ ...... ﯿﺎي. د. ﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ. اﻣﺮوز و ﻋﺼﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺑﻪ ﮐﺎرﮔ. ﯿﺮي. ﺗﮑﻨ. ﯿﮏ. ﻫﺎ. و ﻓﻨﺎور. ي. ﻫﺎي. ﻧﻮ. ﯾﻦ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل ...... 4 Hang Seng Index ...

5. اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی ...

یافتههای تحقیق نشان میدهد که به ترتیب عوامل سودمندی دریافت شده، ... قابلیت اعتماد، پاسخگویی، محرمانه بودن، کارایی، نگرش رفتاری، نرمذهنی و نظارت رفتاری در استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک بانک‌ها تأثیرگذارند. ... کاتلر، فیلیپ و گری آرمسترانگ (1380)، اصول بازاریابی، جلد دوم، ترجمة علی پارسائیان، انتشارات جهان نو .

6. بانک دی

شرکتهای فین تک می‌تواند نوآوری و تکنولوژی‌های آشوبگر را به بانک‌ها ارائه دهد ، که ... با توجه به نو بودن و توسعه روز افزون این مدل بازاریابی، لازمست بانک دی نیز در .... 10, بررسی راهکارهای ترغیب مشتریان و تغییر نگرش در جهت جذب منابع ارزان‌ قیمت.

7. چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی - همایش های ایران

این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، ... ارائه مدلی مفهومی جهت تبیین عوامل کلیدی موثر بر نگرش مشتریان بانکداری اینترنتی ( مطالعه موردی: بانک ملت) ... راهکارهایی برای اجرای موفق برنامههای وفاداری در بانکهای ایرانی .... بازاریابی خدمات نوین بانکی بانگاهی نو به مباحث تبلیغات شفاهی رضایت ...

8. نشریه بانک آینده

31 ا کتبر 2015 ... گزارش پيشرفت اقدامات طرح تحوّل »به سوی آینده نو«. حضور بانک ... روش های جدید بازاریابی علمی در بانکداری ایران. چرا باید یک ...... شــده اســت. ســازمان بــا نگــرش مشــتری در هــر ..... http://www.swift.com/index.page?lang=en. منابع ...

9. اجزای سیستم یکپارچه بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین نگرش ...

ﻲﻣ. ﺷﻮد. ﻛﻪ ﻣﻨﺘﺞ از دﻛﺘﺮ. ﻳ. ﻦ ﺣﺬف رﺑﺎ در ﻓﻌﺎﻟ. ﺖﻴ. ﻫﺎ. ي. ﺑﺎﻧﻜ. ﻲ. اﺳﺖ. ﺑﺎﻧﻜﺪار. ي. ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺳﻮد و ز. ﻳ. ﺎن ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﺮاو ... ﺑﻪ دﻟ. ﻴ. ﻞ ﻧﻮ. ﻳ. ﻦ ﺑﻮدن ﻣﻜﺎﻧ. ﻴ. ﺰم اﺟﺮا. ﻳﻲ. و. ﻋﻤﻠ. ﺎﺗﻴ. ﻲ. آن اﻏﻠﺐ دﭼﺎر ﺧﻠﻂ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻜﺪار. ي. رﺑﻮ. ي. ﮔﺮد ...... http://www.unido.org/index.php?id=o3470. 81 Return of ...

10. نوروز - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

زمان برگزاری نوروز، در آغاز فصل بهار است که امروزه به آن برابری بهاری یا ... که در نوروز، همزمان با طبیعت، باید روزگار نو و جدیدی را با روان و نگرش نو، در تن‌پوش ... ایرانیان باستان از نوروز به عنوان «ناوا سرِدا» به معنی سال نو یاد می‌کردند. ...... پرش به بالا ↑ http://iranianshouse.ir/index.aspx?siteid=6&pageid=1082&newsview= 2137 ...

11. ﻫﺎ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﻚ

ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺷـﺒﮑﻪ ﺍﻣـﻦ ﭘـﻮﻟﻲ ﻭ ﻣـﺎﻟﻲ. ﻣﻴﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ .... ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ، ﻧﮕﺮﺵ. ﻫﺎ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ. ﻱ ..... ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺯ. ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ... ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ، ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺭﻳﺴﮏ ﻭ ﻣﺪﻝ. ﮐﺴﺐ. ﻭ. ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻧﮏ ...

12. بررسی شاخص‌های تأثیرگذار بر موفقیت راهکارهای خدمات بانکداری نوین ...

با توسعۀ روزافزون فناوری اطلاعات، بانک‌های تراز اول در جست وجوی راهکار‌های مناسبی برای ارضای نیاز مشتریان خود هستند. این مقاله با نگرش سیستمی و نگاهی همه جانبه،  ...

13. بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام شده و در دست انجام

بررسی نگرش واحدهای صفی نسبت به ستاد مرکزی در راستای بهبود تعاملات واحدهای صف و ستاد. 7 ... بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در بانک رفاه.

14. بررسی رابطه بین ریسک و نسبت کفایت سرمایه: شواهدی از بانک‌های ...

8 ژانويه 2017 ... )نو. یسنده. مسئول(. Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 16:32 +0430 on Saturday July 14th 2018 .... ریسک. پذیری. یکی از موضوعات مهم در ادبیات بانکداری است. استانداردهای حداقل ..... نگرش و درک عمیق ..... 1 Financial stability index.

15. پیشنهاد موضوع - موسسه پژوهشی ماد دانش پژوهان

گاهی موضوع نو و بکر و بدیع است، گاهی موضوعی را با نگرشی نو و مبتکرانه و از زاویه دید ... ISI، کنفرانس های ایران، ژورنالها و مجلات، همایش های نمایه شده، نشستهای علمی. ... از اینترنت و بانکهای اطلاعاتی که اخیراً تعدادی از آنها در سایت دانشگاه ها در دسترس ...

16. اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بانک‌ها - مجله اقتصادی

ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻫـﺮ اﻗﺘـﺼﺎد. ﻣـﯽ ..... ﻧﻮﺑﻪ. ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﺮخ ارز ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ. ﮔﺬارد. (. ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎزار ارز از ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم. ). ﺗﻐﯿﯿـﺮ در. ﻧﺮخ ارز. ﻣﯽ ...... Saeed, S . & N. Akhter (2012), "Impact of Marcoeconomic Factors on Banking Index in.

17. برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - اقتصاد پولی، مالی

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎ. ه. ﻫﺎي زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻪ. ﻣ. ﯽ. ﺷﻮد ..... ﻧﺎﺟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ. ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﯽ. ﻓﺮ. 22. ارزﯾﺎﺑﯽ. ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﺑﺪون رﺑﺎ در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺮا. (. ﺳﻨﺠﺶ. ﻧﮕﺮش ...... ﺗﻮ. ان. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد. ﺑﻪ. ﻃﻮر. ي. ﮐﻪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓـﺰاﯾﺶ. اﻋﺘﺒـﺎر. ﺑـﻪ. ﺑﺨـﺶ. ﻋﻤـﻮﻣﯽ. از. اﻓﺰاﯾﺶ. ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ. ﺑﺨﺶ ...... ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻧﮕﺮش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸـﻮر از ﻃﺮﯾـﻖ ﻓﺮﺿـﯿﻪ. ﻫـﺎي.

18. مدیرعامل شرکت Hiweb: پست‌بانک‌ایران با حمایت از فعالان حوزه‌های IT ...

17 ا کتبر 2016 ... ... سایت ایثار · ستاد احیا امر به معروف · بیمه تجارت نو · ستاد اقامه نماز استان تهران ... البته این تعامل بیشتر به جهت تغییر نگرش پست‌بانک‌ایران در حوزهIT و ICT ... و روستا است در لایه دسترسی به خدمات بانکداری الکترونیک را از بین ببرد. ... چون فرآیند تسهیلات در حوزه بانکی کند است و به تبع آن نیز فرآیند اخذ ...

19. ضرورتمدیریت ریسک در صنعت بانکداری

شهریورماه 1395 شامره 76 ماهنامه داخلی بانک کار آفرین. w w w . .... ﺷﻌﺐ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎﻯ. ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺻﺎﺩﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻠﺖ ﻧﻴﺰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﻜﻨﺎﺱ ﻧﻮ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ...... ﺍﺯ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮﺵ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻰ. ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﭼﻪ ..... ﺩﻳﮕــﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺳﺮﺭﺳــﻴﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ. ﺗﺮﻛﻴﺒــﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻉ ...

20. بانکداری الکترونیک در ایران - کتاب پول و ارز و بانکداری - BLOGFA

کتاب پول و ارز و بانکداری - خواهشمند است پس از مطالعه ، اشکالات و نظرات خود را ایمیل ... مثلاً اگر ما در جيب خود دو اسكناس نو و كهنه يكصد ريالي داشته باشيم طبيعي كه اول ..... اگر تغییر در نگرش و تفکر مدیران حاصل نگردد،سیستم بانکی هرگز به اهداف از .... شاخص قیمت مصرف کننده ( consumer price index ) تغییرات در سطحی از قیمت ...

21. دانلود متن کامل کتاب ها - دانشگاه شهید بهشتی

23 ژوئن 2018 ... عنوان کتاب: فنون و ابزارهای روش تحقیق در مدیریت .... عنوان کتاب: بازی کاری؛ نگاهی به شکل گیری مفهومی نو در عرصه فضای مجازی و کاربردهای آن

22. شماره سی و یکم - بانک شهر

info@shahr-bank.ir. 5. نشــريه داخلي بانك شهر | شــماره 31 | شــهريور يكهزارو ســيصد و نود و شش ... بانکداری الکترونیک توانسته در مقایسه با بانک هایی با سابقه سی، چهل ساله. وضعیت زندگی ...... نویسند ه د ر این کتاب با نگرشی. فلسفی، روان ...... نمایه های لمسی حرکتی یا همان »جسچر« )Gesture( ممکن می سازند و این. نیز به نوبه خود  ...

23. نقش تنظیم و نهادهای ضدانحصار در صنعت بانکداری کشور

در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ. ﺷﻮد و درﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد ... ﻧﻘﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺿﺪاﻧﺤﺼﺎر در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﮐ. ﺸﻮر. 43. ﮐﺎﻣﻞ .... 2. Lerner Index ..... ﻫـﺎ ﺑﺮﺧـﯽ از ﺧﻄـﻮط ﺗﺠـﺎري ﺧـﻮد را از ﻧـﻮ. ﺑﺎزﺳﺎزي ﮐﻨﻨﺪ ... ﯾﮏ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﻧﮏ ، ﺳﺎده. ﺗﺮ.

24. های توسعه شایستگی مدیران صنعت بانکداری ها و شاخص شناسایی و ...

11 مارس 2017 ... های توسعه شایستگی مدیران بانکی انجام شده است. برای نیل به مقصود .... های متنوعی. است که از سازمانی به سازمان دیگر می. تو. اند. متفاوت باشد. )میرسپاسی و غالم. زاده، .... الف( سرمایه فکری: سرمایه اصلی مدیران در این نگرش، سر. مایه فکری، ...... Retrived From: https://www.chicagofed.org/research/index. Florido ...

25. دانلود فايل - سازمان بازرسی کل کشور

ی مصارف در بانک های ایران حدود سه تا چهار‌نسبت مطالبات غیرجاری به كلّ مانده ... از محل بودجه عمومی و بیت المال اقدام به پرداخت تسهیالت می نمایند و باال رفتن میزان. مطالبات معوق ..... تغییر نگرش و تدبیرِ امور به راحتی می توان جلوی بروز بسیاری از این مطالبات را گرفت و ...... مقاالت همایش ارتقای سالمت اداری، انتشارات زمان نو، تهران. 15.

26. سامانه قوانین و مقررات معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

چگونگی امانت منابع دیداری - شنیداری, Library, استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد, • در حال حاضر مدت امانت منابع دیداری - شنیداری برای کاربران دانشگاه تربیت مدرس ...

27. عقود اسلامی، تعمیق مالی و رشد اقتصادی - سیاست گذاری اقتصادی

این مقاله به بررسی شاخص های تعمیق مالی در ایران می پردازد، همچنین ارتباط میان ... امر به نوبه خود منجر به تخصیص بهینه سرمایه و در نهایت کارآیی و بهره وری می گردد. ... مبانی نظام مالی با نگرش اسلامی، تهران، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ اول. ... عملیات بانکی داخلی (تخصیص منابع)، انتشارات مرکز آموزش بانکداری بانک ...

28. مرجع دانش (بانک مقالات کنفرانس های کشور)

اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی" قواعد ایجابی و سلبی تامین ...

29. انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت ...

30. دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2