شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۸

نوبخت : اختصاص بودجه برای تکمیل ورزشگاه پارس شیراز