دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۱:۰۷

نوبخت : اختصاص بودجه برای تکمیل ورزشگاه پارس شیراز