سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۱۵

نگاهی به مقالات نهمین شماره دوفصلنامه فقه مقارن

1. دو فصلنامه فقه مقارن ، شماره 10 - Magiran

دو فصلنامه فقه مقارن. ISSN 2322-1976 دوفصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (علوم انساني) سال پنجم، شماره 10، پاييز و زمستان 1396 ... مباني حكم حيات و موت در پديده مرگ مغزي از منظر فقه مذاهب اسلامي حميد مسجدسرائي* ، اعظم نظري صص 55- .... اين مقاله با نگاهي تقريبي و به شيوه تحليلي موضوع را بازكاوي كرده است. براساس مطالعه انجام ...

2. دوفصلنامه فقه مقارن

دوفصلنامه فقه مقارن · مقالات آماده انتشار · شماره جاری. شماره‌های پیشین نشریه ... واکاوی مشروعیت باروری پس از مرگ در فقه امامیه با رویکردی به آرای فقهای اهل سنت ...

3. دو فصلنامه «فقه مقارن» در ایستگاه دهم - شبکه اجتهاد

16 ژوئن 2018 ... دهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «فقه مقارن» دانشگاه مذاهب اسلامی .... این مقاله با نگاهی تقریبی و به شیوه تحلیلی موضوع را بازکاوی کرده است.

4. ذکری-منابع تحقیق - مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

با نگاهی به مقالات منتشر شده در این بخش، می‌توان دریافت که در مجموع مقالات ... منابع تحقیق: فصل‌نامه فقه و تاریخ تمدن[1] ... مقالات آخرین شماره[2] .... سومین شاخص در تمدن اسلامی، بسط فضیلت‌های والای انسانی و ارزش‌های اخلاقی ..... افزایش آگاهی دانشجویان و طلاب شیعه و اهل‌سنت در باب فقه مقارن در جهت رفع نیازهای علمی و دینی جهان اسلام؛.

5. مطالعات حقوق تطبیقی

مجله مطالعات حقوق تطبیقی مجله موسسه حقوق تطبیقی دوفصلنامه حقوق تطبیقی. ... مجله از بررسی مقالاتی که نویسنده آنها مقاله در حال داوری دارد یا مقاله شان در نوبت چاپ است ... بررسی تطبیقی چالش‌های ناشی از سکوت قانون در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه ... حق اتباع خارجی در زمینۀ تملک اموال در ایران با نگاهی به نظام حقوقی ترکیه.

6. مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

از ديگر سو، حاوی مطالعاتي تطبيقي هستند، چرا كه عنوان فقه ناظر به دانشي است كه گستره ... مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله علمی پژوهشی فقه ... دوره 9, شماره 33-32 (1396): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 9، شماره 33-32 ، ...

7. دهمین شماره مجله علمی - پژوهشی «فقه مقارن» منتشر شد - IQNA

13 ژوئن 2018 ... به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه مذاهب اسلامی، دهمین شماره دو فصلنامه ... مقالات تداخل جنایات موجب قصاص در فقه مذاهب اسلامی از علی‌اکبر ...

8. فقه و اصول - پایگاه اندیشوران حوزه

مشخصات فردی: بنده محمد حسین پژوهنده هستم فرزند بشیر ، به شماره شناسنامه 184 صادره ... حضرت آقای مرتضوی به مشهد معاودت نموده ، دوره دوم خارج را تمام نمودم و هم در این سال که مقارن ... (بهار 1381); نگاهی به تعامل فقه و علوم انسانی اندیشه حوزه شماره 34. .... دانش و معارف ایرانی مقارن اسلام / مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ایران شناسی / ( خرداد ...

9. طلیعه ، پایگاه خبری – تحلیلی علوم انسانی » نشریات

انتشار چکیده مقالات شصت و نهمین شماره فصلنامه اقتصاد اسلامی ... علمی‌ پژوهشی « فقه مقارن» با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در زمینه مباحث و مسائل ...