چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۸

نگاهی مختصر به عملکرد مرد 67 ساله آلمانی در استقلال