شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۳۹

نگاهی مختصر به عملکرد مرد 67 ساله آلمانی در استقلال