دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۴:۳۴

نگرانم که در انتخابات بعدی اکثر نمایندگان مجلس نماینده ثروتمندان باشند