سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۵۷

نگرانم که در انتخابات بعدی اکثر نمایندگان مجلس نماینده ثروتمندان باشند