سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۲۲

نیاز آمریکا به داعش برای تداوم اشغال افغانستان